POOL

POOL 1.0.3.1

POOL jest dialektem języka programowania LOGO rozszerzonym o programowanie obiektowe równoległe.

POOL jest nowoczesnym dialektem języka programowania LOGO rozszerzonym o programowanie obiektowe i równoległe.

Podobnie jak LOGO, POOL w "pierwszym kontakcie" jest przeznaczony do nauki programowania. Oprogramowanie zawiera zintegrowany edytor kodu i graficzne środowisko uruchamiania programów, oparte o dobrze znaną z LOGO "grafikę żółwia". Opanowanie podstawowych poleceń zajmuje kilka minut. Dla wymagających - POOL jest językiem rozwijanym do stosowania w obliczeniach równoległych oraz symulacjach systemów wieloagentowych. W POOL można programować w pełni obiektowo: używając wielokrotnego dziedziczenia, ukrywania informacji oraz funkcji wirtualnych.